Rest nog wel de vraag waarom het aangaan van een persoonlijke lening zulke slechte bedrijfsprestaties voorspelt. Zelfs slechtere prestaties dan helemaal geen schuld op je nemen. Ook hier kan het een kwestie van selectie zijn.

Vanuit de Tozo kunnen zelfstandigen een beroep doen op twee voorzieningen: inkomensondersteuning en een lening voor bedrijfskapitaal. De regeling, die speciaal gemaakt is voor de coronacrisis, lijkt op de bijstand voor zelfstandigen (Bbz). Zo zijn de bedragen die worden gehanteerd gebaseerd op het sociaal minimal, het bedrag dat mensen nodig hebben voor levensonderhoud. Onder levensonderhoud vallen kosten zoals boodschappen en huur.

Kosten

Mkb heeft meeste problemen met krijgen financiering KKR start kredietfonds voor het mkb Bedrijfsfinanciering berekenen

Degene die geen zakelijke lening kunnen krijgen, wenden zich wellicht tot een persoonlijke lening. Volgens de onderzoekers speelt ook mee dat een ondernemer die gelijk een persoonlijke lening aangaat, minder ruimte heeft om te groeien. “Als een bedrijf op naam van de ondernemer een geld leent, dan heeft het al een deel van de reservecapaciteit opgebruikt. Nederlandse mkb komt moeilijkst aan financiering

Wat Is Een Investeringskrediet?

Ik snap heel goed dat dit leidt tot zorgen en onzekerheid. Over de acute situatie maar ook voor de langere termijn. > Peter Heijkoop (VNG): “Wij zien dat veel van onze inwoners met een kleine onderneming, zoals zzp’ers, door de disaster in financiële problemen zijn gekomen. Met alle partijen is tough gewerkt aan een regeling die eenvoudig, uitvoerbaar en verantwoord is. > Erik Dannenberg (voorzitter Divosa): “Samen met SZW, VNG en gemeenten is het ons gelukt om in recordtempo een praktische en snel uitvoerbare regeling te maken.

> Staatssecretaris Tamara van Ark (SZW): “Om het Coronavirus te bestrijden heeft de overheid stevige maatregelen afgekondigd die veel influence hebben op bedrijven. Dat betekent dat nu veel ondernemers en zelfstandigen de gevolgen merken in hun bedrijf. Het werk kan zelfs helemaal stilvallen.

Het inkomen wordt dan maximaal drie maanden aangevuld. Hierbij geldt voor gehuwden en samenwonenden dat het inkomen wordt aangevuld tot een bedrag van 1.500 euro netto en voor alleenstaanden tot 1.050 euro netto. Het betreft een present en hoeft dus niet te worden terugbetaald. De regeling geldt vooralsnog tot 1 juni 2020.

Deze is binnen vier weken beschikbaar. De maximale looptijd van de lening is drie jaar. Tot januari 2021 hoeft niet te worden afgelost. In vergelijking tot de Bbz bevat de Tozo versoepelde voorwaarden en een versnelde procedure. Een aanvraag voor de Tozo wordt zo veel mogelijk digitaal gedaan en kan binnen vier weken worden afgerond, in plaats van de gebruikelijke 13 weken.