Bedrijfsmaterieel

U vraagt dan gezamenlijk bedrijfskapitaal aan en tekent beiden. Eén van u logt in, de ander tekent mee. Er kan slechts 1 keer het maximale bedrag van € 10.157 worden toegekend. U bent beide zelfstandig ondernemer, maar u hebt beiden een eigen bedrijf (het gaat hier om 2 verschillende bedrijven). Dan kunt u allebei bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal € 10.157.

Ook laat u zien dat u met uw huidige inkomsten en vermogen niet kunt voldoen aan uw financiële verplichtingen. Hebt u al Tozo 1 bedrijfskrediet aangevraagd? Dan hoeft u minder gegevens in te vullen. Bekijk de veelgestelde vragen

Dit wijst zich in het aanvraagproces. Tozo bedrijfskrediet aanvragen Wij hebben bewijs nodig dat u het geld echt nodig hebt. U geeft inzicht in de hoogte van de maandelijkse bedrijfslasten in relatie tot de omzet. Dit is bijvoorbeeld een jaarrekening van een voorgaand jaar met bankafschriften.

Dan kunt u Tozo-bedrijfskrediet aanvragen. Bent u zelfstandige en uw companion niet? Dan vraagt u bedrijfskapitaal aan en uw partner tekent mee. Uw companion is medeaansprakelijk. U bent beiden zelfstandige en werkt in hetzelfde bedrijf.

Wanneer kunt u gebruikmaken van Tozo 2 bedrijfskrediet? U bent zelfstandig ondernemer of zzp’er en: U woont in de gemeente Utrecht, Stichtse Vecht, De Ronde Venen, Houten, IJsselstein, Lopik en Nieuwegein Uw inkomsten zijn door het coronavirus in één klap (grotendeels) weggevallen.

Kunt u vanaf deze datum de rente of aflossing niet betalen? Dan kunt u mogelijk uitstel krijgen op basis van individuele omstandigheden (artwork. four:ninety four Awb). U kunt Tozo 2 ook aanvragen als u geen aanvraag hebt gedaan voor Tozo 1.

U tekent beiden voor bedrijfskapitaal voor uw eigen bedrijf en dat van uw partner. Binnen 1 bedrijf werken meerdere vennoten (vof) of maten (maatschap).