Bij een lineaire lening betaal je ieder termijn een vast aflossingsbedrag aan de financial institution. Hierdoor daalt het totaalbedrag van de bedrijfslening, waardoor je een steeds kleiner bedrag aan rente betaalt. Voorwaarde is wel dat je een huge of gelijkblijvend rentepercentage hebt afgesproken. Heb je gekozen voor een variabele rente? Dan kunnen de rentekosten per termijn variëren. Vraag je Rabobank ook naar andere aflossingsvormen.

Sparen Met Een Vaste Rente

Hiervoor bestaan verschillende opties, zoals een vaste rente of een renteplafond. Onze adviseur vertelt je wat de mogelijkheden zijn. Heb je financiële ruimte tijdens de looptijd van je zakelijke lening?

Deze looptijd is afgestemd op je behoefte en investeringsdoel. De looptijd van een zakelijke lening is meestal afgestemd op de economisch levensduur van zakelijk geld lenen het bedrijfsmiddel of pand dat je wilt financieren. In sommige gevallen is de looptijd korter. De looptijd van bedrijfsleningen is minimaal één jaar.

Bedrijfslening Aanvragen

Je magazine per kalenderjaar tot 5% vervroegd aflossen op je bedrijfslening zonder aanvullende kosten. Je bent daardoor eerder klaar met het afbetalen van je zakelijke lening. Vervroegd aflossen kan online.

Bij iedere termijn betaal je rente en aflossing. Het is ook mogelijk om per kwartaal terug te betalen, maar dit zorgt wel voor een hoger rentepercentage. De meeste gekozen aflossingsvorm is de lineaire aflossing.

Besluit Borgstelling Mkb Kredieten (bbmkb)

Hoe los ik een bedrijfslening af? Samen met onze adviseur spreek je af welke aflossingsvorm previous bij jouw onderneming. Standaard betaal je de lening in maandelijkse termijnen terug die automatisch worden afgeschreven.

Over een zakelijke lening betaal je vaste of een variabele rente. Met een vaste rente weet je waar je gedurende de looptijd aan toe bent. Met een variabele rente profiteer je eventueel van een dalende rente, maar moet je het ook kunnen opvangen als de rente stijgt. Onze adviseur legt graag aan je uit waar wij naar kijken bij het bepalen van je rentetarief en hoe deze is opgebouwd. Lees meer over de kosten van een zakelijke lening Risico op rentestijging afdekken Wil je het risico van rentestijging afdekken?