Bedrijfsmaterieel

Voordelen investeringskrediet De voordelen van een investeringskrediet zijn samen te vatten als volgt: Mogelijkheid om investeringen op de lange termijn te spreiden. Een investeringskrediet kan, in tegenstelling tot een kaskrediet, worden afgesloten voor max. Behoud van eigen kapitaal in de onderneming.

Lange hyperlink met kredietgever. Uit de vergelijking van een simulatie kaskrediet en simulatie investeringskrediet blijkt dat het investeringskrediet zorgt voor een langere financiële ballast. Een investeringskrediet kan immers worden afgesloten voor max. de economische leeftijd van het materiaal (met als absoluut plafond 30 jaar). Een kaskrediet daartegenover dient enkel om op korte termijn financiële tekorten op te vangen.

Advies Of Begeleiding Nodig?

Nadelen en bedenkingen investeringskrediet Een investeringskrediet heeft ook enkele nadelen waarmee u als ondernemer rekening dient te houden: