Bedrijfskrediet van de financial institution In het geval van een krediet, ook wel rekeningcourantkrediet genoemd, kan je rood staan op je betaalrekening bij de bank. Het krediet kent voorwaarden waaraan je moet voldoen, een limiet en een (vaak variabel) rentepercentage. Soms verlangt de bank een zogenaamde bereidstellingsprovisie: kosten voor het niet gebruikte deel van het rekeningcourantkrediet. Een krediet is namelijk over het algemeen snel af te sluiten en op te zeggen.

Kosten

Dan is het tijd om op zoek te gaan naar financiering in de reguliere financiële sector; een bedrijfslening. Dit is een lange termijn financiering met een looptijd van over het algemeen minimaal 1 jaar.

Dit kan voor banken wel interessant zijn, waardoor zij eerder bereid zijn financiering te verstrekken. Naast particulieren, kan je natuurlijk terecht bij een bank. Hierbij moet allereerst een onderscheid gemaakt worden tussen een bedrijfskrediet en een bedrijfslening. Ook al worden deze twee vaak als synoniemen gebruikt, er is in de bankwereld wel degelijk een verschil.

Wat Is Een Investeringskrediet?

Het variabele rentepercentage kan kostentechnisch uiteraard zowel een voor- als een nadeel zijn, maar is in het kader van begroting- en risicoanalyse nadelig. Omdat een rekening courant krediet flexibiliteit biedt, is de rente vaak hoger dan die op een (middel)lange termijn lening. Bedrijfslening van de financial institution Is je bedrijf inmiddels gegroeid en heb je hierdoor meer financiering nodig?

  • Dankzij dergelijke simulaties kunnen kredietnemers met de nodige kennis van zaken een bedrijfslening aanvragen.
  • Bij veel kredietgevers is het mogelijk om die simulatie online te doen.
  • De kredietnemer kan vragen om verschillende simulaties te maken zodat hij weet hoe groot het maandelijks terug te betalen bedrag is.

Voor zowel het afsluiten van een bedrijfskrediet als een bedrijfslening zullen meestal zekerheden gevraagd worden. Dit kan in de vorm van onroerend goed of voorraden zijn, maar ook een verpanding van debiteuren behoort tot de mogelijkheden. Hierbij kan je het bedrijfsmiddel gebruiken en tegelijkertijd ‘afbetalen’ aan de leasemaatschappij.

De vergoeding wordt van tevoren afgesproken. Debiteuren- en voorraadfinanciering