Ondernemingsnummer: 0455.777.660 Telefonisch kunt u ons bereiken op het nummer: 02/ Zoeken binnen Rijksoverheid.nl Zoek Bij het berekenen van de inkomensondersteuning tellen alleen inkomsten mee voor werk dat is verricht in de periode waarvoor de ondernemer de Tozo aanvraagt.

Volg de investeringen van PMV Inschrijven voor nieuwsbrief

De overname van Real IMP Kenya werd begin 2017 afgerond en nieuwe opportuniteiten dienen zich aan. Biobest had nood aan een flexibel krediet dat voldoende ruimte liet om de verwachte groei in de komende jaren te ondersteunen. Samen met een institutionele financier stelde PMV in totaal 14 miljoen euro aan langetermijnfinanciering ter beschikking. Het krediet heeft een senior karakter zonder specifieke waarborgen en omvat onder meer afspraken omtrent rapportering en het respecteren van financiële convenanten.

Bedrijfsleningen Zonder Gedoe

De senior bedrijfsleningen zijn bijzonder geschikt voor bedrijven die hun kasstromen maximaal willen aanwenden om te investeren in de verdere groei. In 2016 realiseerde de groep Biobest een omzet van 58 miljoen euro.

  • De algemene voorwaarden van de ING-kredieten zijn beschikbaar in alle ING-kantoren en op
  • Pas na wederzijds akkoord en ondertekening van het contract wordt ze definitief.

Hands-on 2 daagse voor audit praktijk

Opr-bedrijfskrediet Nl

De senior bedrijfsleningen van PMV onderscheiden zich van traditionele bankfinanciering door een hoge graad van flexibiliteit, wat zich onder meer uit in: de mogelijkheid tot opname van de lening in één of meerdere schijven.

De groep stelt zo’n zeshonderd mensen te werk, beschikt over zestien vestigingen wereldwijd en exporteert naar meer dan zestig landen. Het bedrijf is actief in een groeiende markt en realiseert al jaren hoge groeicijfers (tot 15 % jaarlijks). Biobest wil een voortrekkersrol blijven spelen in deze markt en investeert dan ook fors in bijkomende productiecapaciteit en distributiekanalen. Naast een sterke organische groei, wil het bedrijf ook blijven groeien via acquisities.