Waarom Opr Bedrijfskrediet?

Dan kunt u deze nogmaals aanvragen indien u niet reeds het maximale bedrag van € 10.157,- heeft ontvangen. U kunt in totaal maximaal het bedrag van € 10.157,- aanvragen. Als u surseance van betaling of faillissement heeft aangevraagd of verkregen kunt u geen beroep doen op een lening. U bent een gevestigde zelfstandige, in de leeftijd vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd. U bent woonachtig in Amstelveen en rechtmatig verblijvend in Nederland.

Een overzicht van uw inkomsten vanuit onderneming vanaf 1 juni en vooruitzicht voor de komende weken. Bewijsstukken van overige inkomsten, zoals loon (loonstroken) of alimentatie.

Artikel 17 van de Participatiewet (PW) is van toepassing op de Tozo regeling. Indien achteraf blijkt dat er onterecht (te veel) uitkering is betaald, wordt tot terugvordering over gegaan en zal een bestuurlijke boete overwogen worden.

U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld. Het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend.

Regeling Voor Zelfstandig Ondernemers

  • three Laat zien hoe u de fondsen zou gebruiken
  • 1 Online bedrijfskrediet aanvragen in Nederland – Aanbod1.1 Bedrijfskrediet aanvragen zonder jaarrekening en zonder BKR toetsing in Nederland1.1.1 Floryn

Voor deze regeling geldt dat u als partners gezien wordt als u: op hetzelfde adres woont en:

Snel Zakelijk Krediet – Direct Beschikbaar – Eenvoudig Online Aanvragen

– samen een huishouden heeft; – ex-echtgenoten of ex-partners bent; – samen een sort heeft; – u het type van uw associate heeft erkend of uw associate uw type heeft erkend; of – ergens anders als companions geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering.