PMV-bedrijfsleningen financieren ook de overname van de aandelen van een bestaande vennootschap of de overname van een (deel van een) handelsfonds. Zo’n overname kan ook kaderen in een familiale opvolging, een management purchase-out (MBO) of een management purchase-in (MBI). PMV stimuleert dynamische en competente managers in hun ondernemerschap door hen financieel te ondersteunen bij de overname van bedrijven. Wenst u bestaande schulden te herfinancieren over een langere looptijd om zo voldoende werkingsmiddelen te behouden om de continuïteit en/of groei te vrijwaren? Dan kunnen PMV-bedrijfsleningen een oplossing bieden.

PMV-bedrijfsleningen bedragen minimal 350.000 en maximaal 5.000.000 euro. PMV-bedrijfsleningen kunnen zowel achtergesteld (“mezzaninefinanciering”) als niet-achtergesteld zijn. kmo’s en grote ondernemingen die beschikken over: een exploitatiezetel in Vlaanderen en/of toegevoegde waarde voor Vlaanderen

Betalingsuitstel Voor Bedrijfsleningen

Let op, geld lenen kost geld Investeringen in infrastructuur en vastgoedGebiedsontwikkeling Standaardfinanciering voor starters & groeiers Investeringen in infrastructuur en vastgoed

Door het achtergestelde karakter dragen deze leningen een hoger risico. Niet-achtergestelde PMV-bedrijfsleningen zijn leningen met een lager risico omdat ze: bij een faillissement van de kredietnemer voorrang krijgen op achtergestelde schulden; en/of,

PMV-bedrijfsleningen bedragen minimum 350.000 euro en maximaal 5.000.000 euro Wel of niet achtergesteld

Advies Of Begeleiding Nodig?

de mogelijkheid om de lening vervroegd terug te betalen Andere voorwaarden zijn: