Aanvragen: Hoe Werkt Het Aanvragen Van Een Zakelijke Lening?

Voor al deze zaken is kapitaal nodig: bedrijfsfinanciering. Een ondernemer kan over dit geld beschikken door een zakelijke lening af te sluiten. Wij vergelijken onafhankelijk onze companions Bekijk alle aanbieders → Voordat een bedrijfslening wordt aangevraagd, is het daarom altijd goed om de verschillende leningen te vergelijken. Een alternatief is een zakelijk krediet, waarbij er tot een bepaald bedrag geld opgenomen kan worden.

Ook hier moet rekening mee worden gehouden bij het berekenen van een dergelijke lening. Daarnaast zijn er nog een aantal factoren die meespelen. Wordt de lening annuïtair of lineair afgelost?

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (tozo)

Dit wordt de maandlast genoemd. Deze maandlast wordt in de meeste gevallen afgerond en kan dus iets verschillen van het precieze bedrag. Daar komt nog de rente overheen. Het kan zijn dat een bedrijfslening niet boetevrij vervroegd afgelost mag zakelijke lening worden.

Aanvragen en afsluiten van zakelijke lening Een bedrijfslening kan voor verschillende doeleinden gebruikt worden. Bij het aanvragen van deze lening vraagt de verstrekker in de meeste gevallen wat het doel is van het geld.

Vergelijk Onze Kredieten

Hoe hoog deze additional kosten zijn, kan vooraf niet precies worden berekend. Dit verschilt per aanbieder. Lees hier alles over de kosten van een zakelijke lening → Informatie over het aflossen Het aflossen van een bedrijfslening gaat in de meeste gevallen in termijnen. Hoelang hier over gedaan mag worden, wordt de looptijd genoemd.

Iedere termijn bestaat uit een maand en iedere maand wordt hetzelfde bedrag, inclusief de rente, afgelost. Bedrijfsleningen worden lineair afgelost en hierbij kan gekozen worden voor vaste rente of variabele rente. Bij een vaste rente weet de ondernemer precies hoeveel er per maand afgelost moet worden. Bij een variabele rente kan dit bedrag per maand verschillen. Het is bij sommige verstrekkers ook mogelijk om een bedrijfslening vervroegd af te lossen.

Het aanvraagformulier wordt ingevuld en opgestuurd door de ondernemer, waarna de financial institution of verstrekker van de lening deze controleert. Vaak is binnen 24 uur al duidelijk of er een akkoord is. Voor het aanvragen van een zakelijke lening is informatie nodig over de aanvrager. Zo kan de verstrekker vragen naar de jaarcijfers, banktransacties en de aangifte inkomstenbelasting. Meer over het aanvragen en afsluiten van een lening →

Vooraf berekenen voor een goed totaalbeeld Het is mogelijk om vooraf te berekenen wat een bedrijfslening kost. Bij de lening hoort een maandelijks bedrag dat afgedragen moet worden om de lening af te betalen.

Lees hier alles over het berekenen van een zakelijke lening → Bijkomende kosten van een bedrijfslening De kosten van een bedrijfslening kunnen een belangrijke overweging zijn bij de keuze. Deze kosten kunnen veelal vooraf en on-line berekend worden. Een zakelijke rekening wordt terugbetaald in periodieke kosten en further kosten. Periodieke kosten zijn de maandelijkse aflossing en de rente die daar overheen komt. Extra kosten zijn de afsluitprovisie voor de lening en eventuele boetes, bijvoorbeeld voor eerder aflossen of voor omzetten van de lening.

Het antwoord op deze vraag heeft gevolgen voor het te lenen bedrag en de flexibiliteit van de lening. Er kan gekozen worden voor een vaste looptijd of een flexibele lening, waarbij geld afgelost en geleend kan worden. Het aanvragen en afsluiten van een bedrijfslening kan in de meeste gevallen online.