Bedrijfsmaterieel

Subsidies en regelingen van de overheid Een subsidie of andere regeling van de overheid kan interessant zijn voor uw onderneming. Uw aanvraag moet vaak wel voldoen aan een aantal voorwaarden.

Krediet Voor Voorafbetalingen Van Belastingen

Dit ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). Als een onderneming bijvoorbeeld de eigendomsstructuur wijzigt vanwege een nieuwe buitenlandse investeerder, moet de bank daarover vooraf worden geïnformeerd. Door het Customer Due Diligence (CDD) beleid kan de financial institution vervolgens aangeven welke informatie zij nodig heeft. De ondernemer kan zelf een belangrijk deel van alle informatie verzamelen, maar zal daarnaast een deel moeten opvragen bij de beoogde investeerder. Dit om het hele proces zo goed mogelijk te laten verlopen.

Advies Of Begeleiding Nodig?

Heeft deze informatie u geholpen? Stel hem aan een van onze companions.