Bedrijfsmaterieel

Bij bancaire leningen is de risicocategorie van een onderneming ook afhankelijk van de ondernemer zelf. De bank kijkt bijvoorbeeld naar de achtergrond en ervaring van de ondernemer en zijn toekomstvisie. Ook het cijfermatig inzicht van de ondernemer, zowel historisch als prognoses, spelen een rol. Bij een kredietaanvraag by way of een on-line kredietverstrekker zal er echter niet naar het profiel van de ondernemer gekeken worden.

Wat Is Een Investeringskrediet?

Mocht je de lening niet kunnen afbetalen, dan is het nadeel van een onderpand dat de kredietverstrekker recht heeft om het onderpand te verkopen. Als je geen onderpand beschikbaar kunt stellen, wordt er meestal gevraagd om een persoonlijke borgstelling. Dat betekent dat jij privé aansprakelijk bent voor de lening, wanneer je bedrijf het geld niet kan terugbetalen.Snel zakelijk geld lenen (onder € 25.000) Heb jij snel een klein bedrag nodig? Bijvoorbeeld om je cashflow te managen, een project voor te financieren, of voorraad in te kopen?

Advies Of Begeleiding Nodig?

De aanvraag verloopt namelijk volledig on-line. Een onderpand geeft een zekerheidspositie voor de kredietverstrekker. Sommige kredietverstrekkers eisen een onderpand. Vraag je bijvoorbeeld een lening aan voor een bedrijfspand, machines, inventaris of voertuigen? Dan dient het activa waar de lening voor wordt afgesloten vaak als onderpand.