Hebt u de formulieren ingevuld en hebt u de bewijsstukken vergaard? Maak dan een afspraak voor een intakegesprek. Bij het intakegesprek nemen we samen de formulieren door en kijken we of u de juiste bewijsstukken bij u hebt. Vervolgens bepalen wij of er een bedrijfseconomische onderzoek door een extern bureau nodig is voor de beoordeling van uw aanvraag. In elk geval krijgt u binnen thirteen weken bericht of u bijstand ontvangt. Regelingen Voorbereidingsperiode

Financiering Van Je Organisatie Of Project

Aan de hand van het boekhoudrapport en de aangifte inkomstenbelasting kijken we naar het behaalde inkomen en uw vermogen. Vervolgens bepalen we of u de uitkering al dan niet terug moet betalen. Hebt u een bedrijfskrediet en een aanvullende periodieke uitkering aangevraagd en is dit toegekend? Dan krijgt u de bijstand in de vorm van een rentedragend bedrijfskrediet. Bedrijfskrediet voor een deel als schenking

Lees eerst de voorwaarden goed door. U denkt dat de regels op uw situatie van toepassing zijn? Klik dan naar ‘Contact’ voor meer informatie over het aanvragen van een informatief gesprek. Een informatief gesprek Tijdens dit gesprek bekijken wij samen of u tot de doelgroep behoort. Is dat het geval, dan krijgt u van ons een aanvraag- en een inlichtingenformulier mee en een lijstje met bewijsstukken die u moet verzamelen.

Kamp Maant Banken Tot Meer Bedrijfsleningen

U kunt een deel van het bedrijfskrediet misschien als schenking ontvangen. Dat hangt af van de hoogte van uw gezinsinkomen en uw vermogen in het boekjaar waarin u de aanvraag doet of het boekjaar ervoor. Ook kunt u de rente in de eerste 2 boekjaren na de aanvraag volledig of voor een deel terugkrijgen. Hebt u een eigen vermogen tot € 46.520,-? Dan kan het zijn, dat u de aanvullende periodieke uitkering niet terug hoeft te betalen.

Gevestigde ondernemer geboren voor 1 januari 1960 zakelijke lening aanvragen Beëindigende ondernemer F.A.Q. / Begrippenlijst

Dit hangt af van de hoogte van uw inkomen. Bij een eigen vermogen van € 195.497,- of meer wordt de bijstand als renteloze geldlening verstrekt. Valt uw vermogen tussen deze grenzen? Dan kan het zijn, dat u de bijstand niet terug hoeft te betalen als uw eigen vermogen minder is dan 30% van het totale vermogen. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een aanvulling op uw inkomen of een bedrijfskrediet?