Dit kun je bij de kredietverlener zelf nagaan. Het is ook mogelijk dat privépersonen of gespecialiseerde geldverstrekkers investeren in een onderneming.

Stap 1: Kies het juiste doel Wat voor gewone kredietverstrekkers erg belangrijk is, speelt bij crowdfunding zo mogelijk nog een grotere rol: waar is het krediet voor nodig? Wees dus zo concreet mogelijk in het beschrijven van je financieringsbehoefte. Crowdfunding kan in verschillende vormen komen. Hoewel through veel on-line platforms voor crowdfunding krediet gebruikelijk is, kun je ook andere vormen van crowdfunding verkrijgen.

Als besloten vennootschap (BV) heb je vaak een middelgroot tot groot bedrijf, met bijbehorende bezittingen en balans. BV’s kloppen voor hun financieringsbehoefte vaak aan bij hun bank, maar dit hoeft niet. Er zijn online geldverstrekkers waar je digitaal krediet kunt aanvragen, vaak tot 1.000.000 euro. De process is vaak eenvoudiger dan bij een bank, omdat je alle stukken kunt inscannen en digitaal aanleveren. Bij BV’s moeten meestal de belangrijkste aandeelhouders garant staat en eist de geldverstrekker ook het pandrecht op.

Het kan zijn dat je financieringsbehoefte erg beperkt is, maar dat je geld vooral vastzit in nog niet betaalde facturen. Dan kan het een oplossing zijn om je facturen te laten voorfinancieren. Dit bedrijf zal het grootste deel van de openstaande facturen direct betalen, zodat je geen dertig, zestig of negentig dagen hoeft te wachten. Dit kan een oplossing zijn om in een niet-specifieke, directe financieringsbehoefte te voldoen. Bekijk de Top 5 Aanbieders van Zakelijke leningen in Nederland.

Kosten

Bovendien zijn mensen die intekenen op jouw crowdfundingproject, meestal erg geïnteresseerd in en betrokken bij je onderneming. Crowdfunding wordt steeds populairder als een reële manier om aan een investeringsbehoefte als ondernemer te voldoen. Ondernemers en mkb’ers profiteren hiervan, vooral bij het financieren van innovatieve projecten. Echter zijn er zoveel crowdfundingsplatforms dat de mate van succes in hoge mate wordt bepaald door de keuze voor het juiste platform. Daarom een viertal tips voor het maken van deze belangrijke keuze.

Eén van de belangrijke redenen waarom banken niet graag flinke bedragen lenen aan startende ondernemers als ZZP’ers, is veelal het gebrek aan een onderpand. De Nederlandse overheid heeft echter voorzien in deze behoefte met een speciale regeling: het Besluit Borgstelling MKB Kredieten (BBMKB). Dit besluit is bedoeld als stimuleringsmaatregel om middel- en kleinbedrijven toch te financieren. Voor een ondernemer die geen of voldoende onderpand heeft, kan de Nederlandse Staat garant staan. Niet iedere kredietverstrekker maakt gebruik van deze regeling.

Advies Of Begeleiding Nodig?

Het fenomeen is ontstaan op het internet en kan in principe gebruikt worden voor alles waar geld voor nodig is. Voor investeerders in crowdfunding interessant omdat ze voor slechts een kleien inleg kunnen investeren. Daarnaast geven veel platforms een interessant rendement. Als ondernemer heeft het als voordeel dat je niet zelf de investeerders hoeft te benaderen, zolang je maar een goede propositie hebt.