Maatwerk mogelijk gebaseerd op uw financieringsbehoefte en betaalcapaciteit gedurende de looptijd van de lening. Boetevrije aflossingen zijn 1x per jaar mogelijk. Korte looptijden ter overbrugging van een verkoop, of langere looptijden voor verhuurd onroerend goed. Welke kosten zijn er voor de geldnemer verbonden aan een vastgoedlening?

Klik hier voor de tarieven die van toepassing zijn voor een geldnemer. Wat zijn de voorwaarden van boetevrij aflossen? aflossingen zijn eens per jaar looptijd toegestaan en dienen minimaal 20% van de oorspronkelijke hoofdsom te bedragen. Hoe wordt het rentepercentage bepaald? Nadat een lening is gepubliceerd en is volgeboekt worden de contracten in orde gemaakt. Daarna zullen de betalingen worden verricht door de investeerders.

Wilt U

Volledige dekking van de lening door hypotheekrecht op onroerend goed (maximale Loan-to-Value bij de begin van de lening is 90%. Welke kosten zijn er voor de investeerder verbonden aan de vastgoedlening? Klik hier voor de tarieven die van toepassing zijn voor een investeerder.

Lening Herfinancieren

De betaling van annuïteit en rente op het aflossingsvrije deel wordt gedaan in één vast maandbedrag. Een eventuele restschuld aan het einde van de looptijd zal in één keer worden overgemaakt.

Specifieke uitgangspunten van de lening worden altijd in de gepubliceerde pitch en in de Overeenkomst Lening bedrijfsfinancieringen vermeld. Een vastgoedlening aanvragen Wat zijn de voordelen van de vastgoedlening voor de geldnemer?

Welke risico’s zijn er verbonden aan het investeren in een vastgoedlening? Voorafgaand aan de publicatie van een crowdfundingproject op Geldvoorelkaar.nl wordt eerst de haalbaarheid van het project beoordeeld. De haalbaarheid van een project wordt geanalyseerd door één van onze crowdfunding bemiddelaars en definitief vastgesteld na beoordeling door onze Risk supervisor. Op de pagina Onze Werkwijze kunt u meer informatie vinden over de risicoclassificaties die Geldvoorelkaar.nl aan projecten meegeeft. Bij aflossingen door de geldnemer neemt het risico voor investeerders af door een verbeterde Loan-to-Value. Hoe wordt de lening inclusief rente terugbetaald aan investeerders? De vastgoedlening is een annuïtaire lening, een aflossingsvrije lening of een combinatie hiervan.