Er kunnen achteraf controles plaatsvinden over de maanden waarin u bijstand ontvangen heeft. Wat heeft u nodig om de regeling aan te vragen?

Kosten

Deze hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. U hoeft als ondernemer ook geen further kosten te maken. Wij helpen u graag bij uw aanvraag.

Heeft u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt? Dan komt u niet in aanmerking voor de inkomensvoorziening. Wel kunt u een aanvraag indienen voor het bedrijfskrediet. Artikel 17 van de Participatiewet (PW) is van toepassing op de Tozo regeling. Indien achteraf blijkt dat er onterecht (te veel) uitkering is betaald, wordt tot terugvordering over gegaan en zal een bestuurlijke boete overwogen worden.

Een kopie van uw legitimatie (geen rijbewijs). Uittreksel Kamer van Koophandel. Een overzicht van uw inkomsten vanuit onderneming vanaf 1 juni en vooruitzicht voor de komende weken. Bewijsstukken van overige inkomsten, zoals loon (loonstroken) of alimentatie. Een current bankafschrift, waarop uw naam en rekeningnummer te lezen is.

Clientondersteuning zorgt ervoor dat u er niet alleen voor staat in uw zoektocht naar de juiste begeleiding of ondersteuning. Deze vorm van ondersteuning duurt in principe kort en is afhankelijk van de hulpvragen die u heeft. In Amstelveen verzorgt Mee Amstel en Zaan de cliëntondersteuning.

Hoe Kom Je Aan Een Zakelijke Lening Van Een Bank Tips

Aanvullend geldt voor het verkrijgen van de bedrijfslening: Informatie waarmee u aannemelijk kunt maken dat er doorlopende verplichtingen zijn die niet uit liquide middelen betaald kunnen worden.