Kosten

Of u boetevrij kunt aflossen is afhankelijk van de voorwaarden van uw kredietverlener. Soms worden er kosten in rekening gebracht.Lees dus steeds goed de voorwaarden na. Wilt u liever geen reguliere zakelijke lening afsluiten?

Wat Is Een Investeringskrediet?

Kosten hiervoor kunnen oplopen tot € 100,-. Zorg er voor dat u de lening steeds tijdig aflost.In dit voorbeeld gaat het om een termijn van 5 jaar (60 maanden). Doet u dit niet, dan worden er further kosten in rekening gebracht.

Oversluiten van een lopende verplichting is natuurlijk ook mogelijk. Heeft u bijvoorbeeld een lening lopen tegen een te hoog tarief, dan kunt u bij de meeste aanbieders uw lening eenvoudig oversluiten.

U verstrekt alle nodige informatie, zoals KvK-nummer, omzet en bedrijfsnaam. Nadat al uw nodige documenten werden verstuurd, zal de aanbieder uw aanvraag beoordelen. U krijgt doorgaans binnen één werkdag uitlag over uw aanvraag. Daarna kan u meestalbinnen 24uover het geld beschikken.

  • gewaarborgd worden door specifieke zekerheden in eerste of tweede rang, al dan niet pari passu met de banken; en/of,
  • Dit zijn bepalingen waaraan de kredietnemer moet voldoen, zoals het verstrekken van financiële informatie of het voldoen aan financiële ratio’s.
  • Omwille van het minder hoge risico is de rentevergoeding van niet-achtergestelde PMV-bedrijfsleningen lager.

Bij sommige aanbieders heeft u geen afsluitprovisie, maar worden opnamekosten in rekening gebracht. Zie voor een indicatie van de kosten hetrekenvoorbeeldop deze pagina. Door aanbieders van een zakelijke lening metelkaar te vergelijkenkunt u in veel gevallen besparen op rente en kosten.

Het aflossen van de bedrijfslening moet binnen de maximale termijn gebeuren. In dit voorbeeld is dat 5 jaar oftewel 60 maanden. Rekening houdend met de afsluitprovisie en de rentevergoeding komt dit neer op een maandelijkse aflossing van (300 + 3075)/60 =56,25 euro. Zowel de afsluitprovisie als de rente wordt berekend over de hoofdsom van de lening.