Alternatieve Financiering

Bovendien kunt u ervoor kiezen om meerdere leningen samen te voegen zodat u slechts aan één partij een aflossing hoeft te betalen. Houd echter wel rekening met kosten die in rekening kunnen worden gebracht wanneer u een lopende lening wenst over te sluiten. Deze further kosten kunnen namelijk onaangenaam hoog zijn. Groei alternatieve financieringsvormen voor MKB Nog steeds wordt een groot deel van het MKB bancair gefinancierd.

Hoeveel u kunt lenen, hangt volledig af van uw huidige situatie. De geldverstrekker zal namelijk aan de hand van de omzet van uw onderneming beoordelen hoe hoog uw aflossingsverplichting maximaal kan zijn. Het is uiteraard belangrijk om niet te veel geld te lenen. Leen wat u nodig heeft, leen niet (veel) meer.

Opr-bedrijfskrediet Nl

Heeft u een ondernemerskrediet? En wilt u deze oversluiten omdat u het bedrag elders tegen een fors lagere rente kunt lenen? Dan is dat in veel gevallen mogelijk.

Bedrijfskredieten

Op deze manier houdt u uw aflossingsverplichting haalbaar en komt u niet onnodig in de problemen. Met welke kosten moet ik rekening houden? Wanneer u een lening wilt afsluiten, dan dient u rekening te houden met de afsluitprovisie en met de rente. Zowel de afsluitprovisie als de rente, worden berekend over de hoofdsom van de lening. Zie voor een indicatie van de kosten het