Daarnaast is het zo dat wanneer uw aanvraag voor een bancaire financiering wordt afgewezen, u vaak niet terecht kunt bij andere instanties. Er wordt meestal uitgegaan van de gedachte dat wanneer de bank u afwijst, er een te groot risico is. Innovatie, microkrediet en borgstellingen Hiermee proberen ze innovatieve bedrijven te helpen, die bij de bank geen financiering kunnen verkrijgen. U moet aan speciale voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor het krediet.

Betalingsuitstel Voor Bedrijfsleningen

Een rekening-courantkrediet is vooral bedoelt om tekorten op uw betaalrekening op te kunnen vangen. Wanneer de maximale roodstand de nieuwe zero-stand is geworden, is de flexibiliteit van het krediet weg. Ook wordt het krediet hierdoor erg duur. U betaalt namelijk rente over het bedrag dat u roodstaat.

Bedrijfskrediet Zonder Bkr

Hiermee kunt u de start van uw bedrijf financieren. Of, wanneer u al een bestaand bedrijf hebt, uw bedrijf laten groeien of innoveren. Voor bestaande ZZP’ers en MKB-ondernemers bestaan er interessante regelingen.

Voor 2013 waren hier fiscale voordelen aan verbonden. Echter zijn deze sinds 2013 komen te vervallen.

Zo moet u een financieel plan, een businessplan en een projectplan inleveren. Daarnaast wordt er een uitgebreide risicoanalyse gemaakt en moet, door een grondige analyse van de markt, de toegevoegde waarde van de klant worden onderbouwd.

Sinds de crisis in Nederland, lijkt het alsof alle geldkranen dicht zijn gedraaid. Vooral wanneer u als ondernemer aanklopt bij de financial institution, heeft u een grote kans om ‘nee’ te horen te krijgen.

Hierbij kunt u ‘rood staan’ op uw betaalrekening bij de bank. Dit is echter een vrij dure vorm van financiering, en het wordt niet aangeraden om hier lang gebruik van te maken.