Waarom Opr Bedrijfskrediet?

Voor deze inkomensondersteuning geldt een partnerinkomenstoets. U hoeft deze inkomensondersteuning niet terug te betalen, tenzij achteraf blijkt dat u er geen recht op had. Let op, heeft u eerder Tozo-1 aangevraagd, dan kunt u bij Tozo-2 niet voor een zelfde maand nog een keer ondersteuning aanvragen.

Tozo-2 is een regeling voor inkomensondersteuning voor maximaal four aaneengesloten maanden. De uitkering vult uw inkomen aan tot maximaal € 1.052 per maand voor een alleenstaande (ouder) en €1.552 per maand voor een gezin.

Opr-bedrijfskrediet Nl

Door de coronacrisis maakt het kabinet het mogelijk de Bbz versneld en versoepeld uit te voeren. Deze maatregel heet de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). U kunt Tozo-1 niet meer aanvragen. De aanvraag voor Tozo-1 liep tot en met 31 mei 2020. Zodra de regels voor Tozo-2 bekend zijn, komt de aanvraagprocedure on-line.

  • een wagen, moto of scootereen ander motorvoertuigvastgoedandere zaken

Gerelateerde Informatie Over Zakelijke Leningen

Zo voorkomen we onbedoeld gebruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering. De Tozo is voor gevestigde zelfstandigen, die: 18 jaar of ouder zijn. nog geen recht hebben op pensioen. wonen in Haarlem en rechtmatig in Nederland verblijven.