De verlenging van de Tozo-uitkering loopt tot uiterlijk 1 oktober 2020. Het bedrijfskrediet is een eenmalig bedrag van maximaal € 10.157,-. Deze lening moet binnen drie jaar worden terugbetaald, ook zal er rente over moeten worden betaald.

Bedrijfsmaterieel

Wie zijn companions bij de Tozo-regeling? Voor deze regeling geldt dat u als partners gezien wordt als u: op hetzelfde adres woont en: – samen een huishouden heeft;

U bent een gevestigde zelfstandige, in de leeftijd vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd. U bent woonachtig in Amstelveen en rechtmatig verblijvend in Nederland.

Krediet Voor Voorafbetalingen Van Belastingen

Het rentepercentage is 2% per jaar. U krijgt tot 1 januari 2021 uitstel van terugbetaling.

Advies Of Begeleiding Nodig?

Vermogen blijft bij deze regeling buiten beschouwing. Anders dan bij de eerste periode Tozo, geldt er nu wel een partnerinkomenstoets. Dit betekent dat het inkomen van uw associate ook van de hoogte van de Tozo wordt afgetrokken. Als het huishoudinkomen van u en uw partner samen, boven de voor u geldende bijstandsnorm komt, dan komt u niet in aanmerking voor de Tozo-uitkering.