Hierbij hebben andere schuldeisers voorrang op de kredietverlener in kwestie. Dit kan voor banken wel interessant zijn, waardoor zij eerder bereid zijn financiering te verstrekken. Naast particulieren, kan je natuurlijk terecht bij een financial institution. Hierbij moet allereerst een onderscheid gemaakt worden tussen een bedrijfskrediet en een bedrijfslening. Ook al worden deze twee vaak als synoniemen gebruikt, er is in de bankwereld wel degelijk een verschil.

Is je bedrijf inmiddels gegroeid en heb je hierdoor meer financiering nodig? Dan is het tijd om op zoek te gaan naar financiering in de reguliere financiële sector; een bedrijfslening.

Deze vorm van financiering is vooral handig indien je regelmatig te maken hebt met korte termijn financieringsbehoefte en als je wilt kunnen aflossen op eigen initiatief. Een krediet is namelijk over het algemeen snel af te sluiten en op te zeggen. Het variabele rentepercentage kan kostentechnisch uiteraard zowel een voor- als een nadeel zijn, maar is in het kader van begroting- en risicoanalyse nadelig. Omdat een rekening courant krediet flexibiliteit biedt, is de rente vaak hoger dan die op een (middel)lange termijn lening. Bedrijfslening van de financial institution

Alternatieve Financiering

Dit is een lange termijn financiering met een looptijd van over het algemeen minimaal 1 jaar. Ook hier heb je te maken met voorwaarden of convenanten, zoals een solvabiliteitseis of de verplichting een door een accountant gecontroleerde jaarrekening op te leveren. Het kan zijn dat het geleende geld alleen mag worden aangewend voor vooraf afgesproken doelen. Meestal worden bij een bedrijfslening periodieke aflossingen afgesproken en kan niet boetevrij vervroegd worden afgelost.

Sinds 2013 zijn de fiscale voordelen echter komen te vervallen. Deze lening heeft de vorm van een achtergestelde lening.

Bedrijfskrediet van de financial institution In het geval van een krediet, ook wel rekeningcourantkrediet genoemd, kan je rood staan op je betaalrekening bij de financial institution. Het krediet kent voorwaarden waaraan je moet voldoen, een limiet en een (vaak variabel) rentepercentage. Soms verlangt de financial institution een zogenaamde bereidstellingsprovisie: kosten voor het niet gebruikte deel van het rekeningcourantkrediet.