Kosten

je moest de onderneming verplicht sluiten door de coronacrisis de onderneming/organisatie is vast gevestigd in België. de onderneming/organisatie had

Krediet Voor Voorafbetalingen Van Belastingen

kredieten met een huge aflossingsplan vaste voorschotten (zgn. “straight loans”) Leasing en factoring vallen hier uitdrukkelijk niet onder.

Let wel: de duurtijd van jouw krediet zal wel met 6 maanden worden verlengd. Ook blijven de interesten tijdens de periode van opschorting doorlopen. Voor niet-financiële bedrijven, kmo’s, zelfstandigen, en non-profitorganisaties die aan elk van volgende 4 voorwaarden voldoen: de onderneming/organisatie ondervindt betalingsproblemen door de coronacrisis:jouw omzet of activiteit is gedaald/zal dalen je doet volledig of gedeeltelijk beroep op tijdelijke of volledige werkloosheid