Waarom Opr Bedrijfskrediet?

Qredits is een organisatie zonder winstoogmerk. Hierdoor heb je niet te maken met de numerous opslagen die door banken worden gehanteerd.

Maximaal 250 FTE in dienst hebben Een jaaromzet tot 50 miljoen euro of een balanstotaal tot 43 miljoen euro hebben. De volgende sectoren zijn uitgesloten van deze borgstelling: vastgoed en exploitatie

Regeling Voor Zelfstandig Ondernemers

Met deze faciliteit staat de overheid borg tot 1 miljoen euro voor een bedrijfslening. Hierbij is een eenmalige provisie verschuldigd, maar kunnen de leningsvoorwaarden een stuk gunstiger uitvallen dan zonder borgstelling. Het kan zijn dat een onderneming hierdoor wel in aanmerking komt voor een lening, die zij niet zou krijgen zonder deze vorm van staatsgarantie. De onderneming moet hiervoor wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet zij in ieder geval:

  • Overbrug lange betaaltermijnen of sla meer voorraad in.
  • Voorraad en debiteuren

Borgstelling MKB kredietenNaast het innovatiekrediet MKB+ helpt de RVO ook gevestigde MKB-ondernemers vooruit op het gebied van financiering through reguliere banken. Zij heeft hiervoor het zogenaamde borgstellingskrediet in het leven geroepen.

Hierbij kan je het bedrijfsmiddel gebruiken en tegelijkertijd ‘afbetalen’ aan de leasemaatschappij. De vergoeding wordt van tevoren afgesproken. Debiteuren- en voorraadfinanciering Naast materiele vaste activa, kan een groot deel van je bezittingen de vorm hebben van debiteuren of voorraden.